Wykonano izolację dachu podstawową grubością od murłaty przez jętki oraz na strychu do kalenicy o zmniejszonej grubości. Dom z dobrym wykonaniem izolacji na elewacji, a co za tym idzie wykonano szczelnie sufit i skosy z dobrym wypełnieniem przestrzeni między oknami dachowymi.